Seguretat

         A FLOSS comptem amb personal amb més de 15 anys d’experiència en auditoríes de seguretat.

Els errors de seguretat passen desapercebuts fins que és massa tard.

Els ajudem a valorar els riscos de la seva organització, a securitzar els seus sistemes i a capacitar el seu personal, amb formació i simulacres d’atac.

Tenim experiència en auditories de seguretat a companyies privades, sector financer, partits polítics i organismes públics.

Auditoríes de seguretat basades en els estàndards ISO-27007 i pentesting OSSTM

Terminacions HTTPS/TLS del més alt nivell, automatització de la gestió de certificats i concentració de logs.