Teletreball

Nextcloud i Jitsi suposen la millor alternativa opensource per a

videoconferències, compartició d’arxius i edició online.

Compleixen amb el reglament general de protecció de dades (GDPR).

Totes les dades estaran sota el control de la vostra organtzació.